Logo_Big_500px

VRL SÜS BİTKİLERİ

    VRL SÜS BİTKİLERİ aile işletmelerinin hiyerarşi düzenini ve soy ismini toprak
katmanlarıyla ilişkilendiren bir yapıyı, logo tasarımında canlandırmış ve firma
kimliğinin doğru temsili için insana, bu insanın ilişkili olduğu kültüre ve var olduğu
sektörün özelliklerine yer vermiştir. Çizim hataları keskin kullanılarak, firmanın güçlü
ve sağlam duruşu çizime aktarılmakta olup, anlamlarla ilişkilendirilen renkler ve
metnin devamındaki anlatılarla logo nihai haline ulaşmıştır.
    Logonun ilk basamağında; verimiyle tohumlara yaşam sunarken, kendinin şekil
değiştirmiş hali olan insanı yaşatıp, bedenini saklayan; başlangıcın sonu, sonun da bir
başlangıç olduğunu gösterip, özü ihsas eden; üzerindeki canlıların bertaraflarına karşın
bereket sunan; tevazunun, tutarlılığın , mütevaziliğin ve var oluş ile yok oluşun sırrı
olan toprak , kahverengi ile canlandırılmıştır.
Logonun 2.katmanında sektörel özellikler , firmanın şahsi kimliği ve Türki milletlerin
ortak rengi olan yeşil kullanılmaya başlanmaktadır. Yeşil renk ile, Türklerin kudreti ve
sonsuzluğu temsil ettiğine inanılan gök rengin(mavinin) ve yine Türklerde yeryüzünün
merkez hakimiyetini tanımlamak için kullanıldığı sarı rengin bir araya gelmesi;
bitkilerin güneş ve su sonrası yeşeren dalları; sanatta ve edebiyatta yeşilin yenilebilen
ve canlı olan tabiatın ortak rengi ve farklı dillerden ortaya konan ortak anlamlarıyla
evrensellik yansıtılmaktadır. Dört kutsal inanışta kendisine yer bulmuş olan yeşilin
bolluğu, bereketi ve cenneti tasvirlediği ve sancak rengini oluşturduğu bilinmektedir.
Bu anlamlarıyla da aile kültürünün bir ayağının burada temsil sağlanmıştır.
Renk tonları arasındaki geçişler firmanın doğa gibi var oluş gayretlerinde gücü
yenileyebilmesini ifade etmiştir. Doğa ile eşleştirilen renkler aracılığıyla hür ve
bağımsızlık duyguları kimlikte canlandırılmış ve logoda yeşil rengin giderek açıldığı,
beyaza eriştiği gösterilmiştir. Bu ton açılımıyla bilgi ve edinimler sonucunda işletme
geleceğinin aydınlık ve şeffaflığa ulaşmakta olduğu temsil edilmiştir.
Var oluş; kullanılan kelimelerle satır aralarına, kullanılan renklerle de logo tasarımına
incelikle işlenmiştir. Bu yolla, aile soy isminin zihinde ve görselde gerek anlamıyla
gerekse sebepleriyle canlandırılması sağlanmıştır. Kompozisyonun bir bütün olarak
düşünülmesiyle, nihai hal meydana gelmiş ve 2015 yılı itibariyle VRL SÜS BİTKİLERİ
logosu firmasını temsil etmeye başlamıştır.